Constructielijm Expresse Transparant

Omschrijving

Pasteuze PU 1K constructielijm. Geschikt voor zowel interieur als exterieurtoepassingen.

Specificaties

Koker 310 ml. Kleur transparant.


H315: "Veroorzaakt huidirritatie."
H317: "Kan een allergische huidreactie veroorzaken."
H319: "Veroorzaakt ernstige oogirritatie."
H332: "Schadelijk bij inademing."
H334: "Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken."
H335: "Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken."
H351: "Verdacht van het veroorzaken van kanker."
H373: "Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling".
H412: "Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."

Artikelnummer: 73106

Beschikbaarheid: In voorraad

Prijs (Excl. btw): € 9,79

Prijs: € 11,85

U heeft wellicht ook interesse in de volgende product(en):

Schrijf uw eigen beoordeling

  1 ster 2 sterren 3 sterren 4 sterren 5 sterren
Kwaliteit
Prijs
Waardering
Power Adhesives Bond Tack